سایت سه زبانه فروشگاهی

سایت iliyacrafts مربوط به شرکت تولیدی صنایع دستی ایلیا واقع در مشهد.

این سایت به سه زبان فارسی ، انگلیسی و عربی جهت معرفی و فروش محصولات تولید شده توسط شرکت ایلیا راحی شده و بیش از 5 ماه است که به بهره برداری رسیده است.

طراحی سایت و سئو سایت توسط اینجانب مهدی مهرابیان انجام شده است.