یکی از مهم ترین مباحث در طراحی سایت بحث بدقولی ها و کم کاری ها در زمان طراحی است. این مجموعه در کمترین زمان ممکن پس از مشخص شدن زمینه سایت ، نسبت به طراحی آن اقدام نموده و در صورت تاخیر در تحویل سایت جریمه های سنگینی را در قرارداد برای خود اعمال می نماید.